PRAKTYKI / STAŻE

 

 

PRAKTYKI

  • praktyki, na które kieruje studenta uczelnia (obowiązkowe praktyki w toku studiów)
  • trwają 1 miesiąc
  • podpisujemy umowę z uczelnią
  • te praktyki są bezpłatne


STAŻ

  • staż, który studenci odbywają w ramach zdobywania pierwszego doświadczenia zawodowego
  • trwa zwykle 3 miesiące
  • podpisujemy umowę ze studentem
  • studenci otrzymują stypendium stażowe

 

Zapraszamy studentów III-V roku kierunków:
metalurgia, automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn i innych

Celsa Group

 

Projekt ElektroStart

Prowadzimy projekt ElektroStart, dla osób które:

  • ukończyły szkołę (zawodową, średnią lub wyższą) w zawodzie elektryka (lub pokrewnym, np. elektronika, mechatronika, itp)
  • a nie zdobyły jeszcze doświadczenia zawodowego (lub posiadają znikome).

Zapraszamy do udziału w naszym programie stażowym: oferujemy płatny 3-miesięczny staż, po którym wybrane osoby będą miały możliwość podjęcia pracy w naszej Firmie.

     CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska,  Tel. +48 41 249 36 03, +48  41 249 36 56